Liikunnan strateginen asema kuntatasolla vahvistunut

14.3.2014


Valtakunnallinen selvitys osoittaa, että HLU:n alueen kunnissa liikuntapaikkasuunnittelu sekä liikunnan asema opetustoimen sisällöissä on merkittävästi keskiarvojen yläpuolella.

Liikunta on tullut vahvasti mukaan kuntien strategioihin tällä vuosikymmenellä. Nyt jo lähes 70%:ssa kuntastrategioista liikunta vähintäänkin mainitaan. Vuonna 2010 vastaava luku oli 47%. Merkittävä muutos käy ilmi Hämeen Liikunta ja Urheilun sekä Valo ry:n yhteisestä valtakunnallisesta selvityksestä, jossa liikunnan aluejärjestöt selvittivät liikunnan strategista asemaa kunnissa. Kyselyyn vastasi yli 90 % maamme kunnista.

Liikunnan kasvavaa merkitystä osoitti myös se, että liikunta on laajasti mukana myös muiden hallintokuntien toiminnan suunnitelmissa.

Huolestuttavaa sen sijaan on se, että valtakunnallisesti vain noin kolmanneksella kunnista (36%) on voimassa oleva liikuntastrategia tai -suunnitelma ja hieman reilulla kolmanneksella (38%) liikuntapaikkasuunnitelma.

- Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n alueella tilanne on oleellisesti parempi liikuntapaikkasuunnitelmien ja kuntien opetussuunnitelmien osalta kuin valtakunnassamme keskimäärin. Tämä viestii siitä, että alueemme liikuntapaikkarakentaminen on suunnitelmallista ja tarkemmin arvioitua kuin maassamme keskimäärin, toteaa Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Ari Koskinen.

– Laaja-alaisten suunnitelmien tarve on korostunut sekä kuntaliitosten että talouden säästöpaineiden myötä.  On selkeästi havaittavissa, että kunnat ratkovat nyt esiin nousevia, vaikeitakin kysymyksiä entistä suunnitelmallisemmin, Koskinen jatkaa.

Yli puolet kunnista ilmoittaa jonkin liikuntastrategian tai liikuntaan liittyvän suunnitelman osalta olevan päivitystarvetta seuraavan kahden vuoden aikana.

Alueemme kunnissa on liikunnan sisältöjä lisätty erityisesti opetustoimen mutta myös sosiaali- ja terveystoimen suunnitelmiin. Näiltä osin olemme selkeästi valtakunnallisia tunnuslukuja paremmassa asemassa.

– Alueemme kunnissa liikuntakulttuurin kehittämisessä perinteisen liikuntapalvelutuotannon ohella varhaiskasvatus-, opetus- sekä terveyssektorit ovat tulleet mukaan liikunnan aktivoimistyöhön, tästä voimme olla sekä HLU:ssa että urheiluseuroissa vain mielissämme, kertoo HLU:n puheenjohtaja Hannu Soro tuloksista ylpeänä.

Se kuinka liikunta asemoituu kuntatasolla, merkitsee suomalaiselle liikuntakulttuurille paljon. Kunnat ovat kotitalouksien jälkeen merkittävin liikunnan resursoija.

Lisätiedot: Aluejohtaja Ari koskinen p. 0207482 601
 

Liitteet