Liikkuvampia koulupäiviä ja helpotusta opettajille

29.1.2014

Taukojumppa toi seminaariväelle pientä helpotusta istumisen vaarallisuuteen pureutuneen alustuksen jälkeen.
Taukojumppa toi seminaariväelle pientä helpotusta istumisen vaarallisuuteen pureutuneen alustuksen jälkeen.

Liikkuva Koulu –alueseminaarissa Hämeenlinnassa pohdittiin istumisen vaikutusta terveyteen ja jaettiin hyviä kokemuksia koulujen liikunnallistamisesta.

Seminaarin avaukseksi inaktiivisuustutkija Arto Pesola Jyväskylän yliopistosta herätteli seminaariväkeä näkemään, miksi istuminen on nykyihmiselle niin suuri ja pelottava riski.
"Ihmistä ei ole luotu istumaan vaan liikkumaan! Passiivinen elämä surkastuttaa kaiken mahdollisen toiminnan ihmiskehossa", Pesola aloitti.
Nykyihminen istuu aivan liikaan. Lisääntynyt liikunta vapaa-ajalla ei riitä korvaamaan sitä fyysistä rasitusta, joka on poistunut työn ja kotitöiden merkittävän vähenemisen ja kevenemisen vastapainoiksi.
”Paras tapa välttää istumisen tuomat haitat, on nousta tuolista ylös”, kannusti Pesola kaikkia huolehtimaan itsestään.

Kuntiin kokonaisvaltaisempaa terveyden edistämistä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole pelkästään terveydenhoidon vaan kunnan kaikkien toimialojen yhteinen tehtävä, painotti puheenvuorossaan Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan terveyden edistämisen ylilääkäri Tampereelta.
”Silloin kun yksittäinen henkilö on tekemisissä sairaanhoidon kanssa, hänellä pitää olla samalla kertaa mahdollisuus saada kokonaisvaltaista apua oman terveytensä lisäämiseen, eikä ainoastaan apua akuuttiin sairauteen”, konkretisoi Varjonen-Toivonen.
”Terveyskeskuksen keikkalääkärinkin pitää tietää, mihin hän ohjaa vastaanotolleen tulleen asiakkaan”, hän jatkoi.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan liikuntatoimien viranhaltijat osallistuivat myös näihin kahteen luento-osuuteen. Tästä eteenpäin he jatkoivat  omaa seminaariaan.


Opettajien motivaatio vaaditaan onnistumiseen

Valo ry asiantuntija Kimmo Nykänen puhui koulun koko henkilökunnan innostamisesta ja motivoinnista mukaan koulun liikunnallistamiseen.
”Liikunnan kohdalla moni opettaja toimii oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Heille pitää pystyä perustelemaan hyvin se, miksi hommaan kannattaa ryhtyä. Luokan viihtyvyys, oppilaiden keskittymiskyvyn paraneminen ja opettajan oman työpäivän varmasti kannustavan jokaista eteenpäin, kertoo Nykänen omista kokemuksistaan rehtorina.

Hyviä kokemuksia ja toimintatapoja on runsaasti

Seminaarin iltapäivä painottui hyvien ja onnistuneiden liikunnallistamisen muotojen esittelyyn. Kaisa Blomberg Jyrängön koulusta Heinolasta kertoi omia kokemuksiaan toiminnallisen oppimisen tuomisesta mukaan opetukseen. Hän painotti toiminnallisuuden tuovan vaihtoehtoisia tapoja opettaa. Se tarjoaa erilaisille oppilaille mahdollisuuden oppia ja pärjätä. Opettajana hän on itse kokenut saaneensa siitä helpotusta omaan työhön.
 

Liikkuva Koulu -alueseminaarin esitykset
Hämeenlinna 29.1.2014

 

Äiti sanoi ”älä istu”, isä sanoi ”istu vaan”, näin sitä istutaan
Inaktiivisuustutkija Arto Pesola, Jyväskylän yliopisto

Liikunta terveyden edistäjänä
Pirkanmaan terveyden edistämisen ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Liikuttavan hyvä henkilökunta
Asiantuntija Kimmo Nykänen, Valo ry

Valtionavustus koulupäivän liikunnallistamiseen
Sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Käytännön esimerkkejä koulupäivän liikunnallistamiseen
Hannamari Laitinen, Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä
Sampsa Kivistö, Projektipäällikkö, KOLIKO–hanke

TEKO-Terve koululainen -hankkeen tärpit Liikkuville kouluille
Suunnittelija Raija Oksanen, UKK-instituutti

Toiminnallinen ja ”pulpettivapaa” ympäristö
Rehtori Arto Nykänen, Hämeenlinnan yhteiskoulu

"Liikettä luokkiin!" Kokemuksia ja vinkkejä toiminnallisen oppimisen näkökulmasta
Luokanopettaja Kaisa Blomberg, Jyrängön koulu, Heinola

Liikkuva koulu - kohti pysyvää muutosta?
Ohjelmajohtaja Antti Blom, Liikkuva koulu -ohjelma,Opetushallitus