HLU:n vuosikokous valitsi uuden hallituksen

29.11.2012


Vuosikokousta edeltävässä miniseminaarissa Uuden Liikuntajärjestön pääsihteerin Teemu Japissonin kertoi millaisin suunnitelmin uusi järjestö aloittaa 1.1.2013.

 

 

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
TIEDOTE
29.11.2012

 

 

HLU vuosikokous valitsi uuden hallituksen
- Uuden Liikuntajärjestön Teemu Japisson linjasi seminaarissa tulevaa

 

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n vuosikokouksessa 29.11.2012 Tampereella valittiin hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Vuosikokouksessa vahvistettiin lisäksi HLU:n Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012. Vuosikokousta edeltävässä miniseminaarissa Uuden Liikuntajärjestön pääsihteeri Teemu Japisson kertoi vuoden alussa toimintansa aloittavan järjestön strategisia linjauksia, jotka hyväksyttäneen tulevan viikonlopun kokouksessa.

 

Japisson painotti useampaan kertaan yhdessä tekemisen oppimista. Tulevina vuosina pitää liikunnan kaikilla tasoilla oppia tekemään asioita yhdessä. Liikunnan tulee yhtenä rintamana saada poliittiset päättäjät arvostamaan liikuntaa. Tavoitteena on menestyvä urheilu, jossa seuratoimintaa tulisi nostaa sen arvon mukaiseen asemaan. Nykyistä vahvemmin tulee panostaa myös lasten ja nuorten liikuntaan sekä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Kaiken takana tulee olla nykyistä syvempi yhdessä tekemisen kulttuuri.

 

Vuosikokous valitsi ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti HLU:n hallituksen uudet jäsenet vuosille 2013-2014.

Varapuheenjohtaja
Leena Murtonen, Hämeenlinna (uusi) - (henk.koht. varajäsen Jarmo Levänen, Loppi, uusi)

Jäsenet
Asko Takala, Nokia - (Markku Salonen, Tampere, uusi)
Jussi Viljanen, Orivesi (uusi) - (Kari Lahtinen, Pälkäne)
Minna Minkkinen, Tampere (uusi) - (Piia Ralli, Tampere, uusi)
Päivi Utriainen, Nokia - (Pauli Hakala, Tampere)

HLU:n hallituksessa vuonna 2013 jatkavat:

Puheenjohtaja
Hannu Soro, Tampere (varahenkilö: Riitta Nokkala, Humppila)

Varapuheenjohtaja
Kirre Palmi, Tampere (Aira Ikonen, Tampere)

Jäsenet
Pekka Rindell, Tampere (Karitta Kuukka, Tampere)
Jarmo Tuomiranta,Tampere (Harri Talonen, Tampere)
Jouko Urvikko, Tampere (Arto Lehtinen, Akaa)
Tiina Venho, Forssa (Terhi Niemenmaa, Ylöjärvi)

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma


Vuosikokous hyväksyi HLU:n Toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2013. Toiminnan painopisteiksi on nostettu seuratoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen sekä lasten ja nuorten liikunnan lisääminen.

HLU ottaa vuonna 2013 vastuun liikuntajärjestöjen kuntayhteistyön kehittämisestä, tavoitteena urheiluseuratoiminnan arvostuksen ja toimintamahdollisuuksien merkittävä parantaminen.

- Yhdessä urheiluseurojen ja kuntien liikunta-alan ammattilaisten kanssa tulee nykyresursseillakin saada enemmän aikaan – erityisesti lasten ja nuorten liikunnan osalta, kertoo aluejohtaja Ari Koskinen.


HLU aloittaa omalla alueellaan seuratoiminnan VOK-koulutukset (valmentaja- ja ohjaajakoulutus). valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perustason on saatu valmiiksi ja kaikki SLU-alueet toteuttavat niitä samalla tavoin kautta Suomen.

- Tarjoamme koulutuksia kaikkien seurojemme käyttöön, riippumatta siitä mihin lajiliittoon seuran toiminta kuuluu, Koskinen kertoo.

HLU:n talous on vakaa ja budjetin loppusumma on 1,4 milj. €.

- Suoraan seuratoimintaan tukea ohjautuu kauttamme suoraan tai välillisesti noin 300.000 € ensi vuonna. Urheiluseuroille suunnattu palvelutoiminta on kasvanut kahden viimevuoden aikana yli 20 % ja varaudumme sen lisäämiseen edelleen, kertoo HLU:n puheenjohtaja Hannu Soro.

 

Lisätietoa: HLU, aluejohtaja Ari Koskinen, p. 0207 482 601, ari.koskinen@hlu.fi