Hämeeseen 37 800 € KKI-kehittämistukea

20.6.2012

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 13:lle terveysliikuntahankkeelle Kanta-Hämeen ja Pirkanmaalle. Tukea sai Kanta-Hämeessä viisi hanketta ja Pirkanmaalla kahdeksan hanketta.

Kanta-Hämeen viisi tuettua hanketta:
Jokiläänin kansalaisopisto/Jokioisten kunta sai 2000€ tuen viikoittaisten ryhmäliikuntatuntien toteuttamiseen. Riihimäen kaupungin Riihihiki –hankkeeseen myönnettiin 2600€. Hankkeessa on tavoitteena tarjota liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Riihimäen kaupungin toisessa hankkeessa, Peltosaari Liikkeelle, kohderyhmänä ovat Riihimäen Peltosaaressa asuvat yli 40v vähän liikkuvat naiset ja miehet. Hankkeelle myönnettiin 2500€ tukea.

Riihimäen Kehä-Ketut saivat 2000€ säännöllisiin kuntonyrkkeilyryhmien järjestämiseen. Riihimäen Seudun Reuma-tules ry saivat 1000€ Pilates- ja taiji-peruskurssien toteuttamiseen.

 

Pirkanmaan kahdeksan tuettua hanketta:
Honkalakoti ry / Palvelutalo Honkalalle myönnettiin 3000€ eläkeikää lähestyville tai juuri eläkkeelle jääneille tarkoitettujen viikoittaisten ryhmäliikuntatuntien järjestämiseen. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry sai 10 000€ tuen kuntakohtaiseen laajapohjaiseen verkostototeutukseen. Kihniön kunnan vapaa-aikatoimelle myönnettiin 2500€ liian vähän liikkuvien aktivoimiseen säännölliseen liikuntatoimintaan.

Lempäälä-opiston hankkeessa tavoitteena on aktivoida ihmisiä matalan kynnyksen ryhmiin mukaan ja kouluttaa vertaisohjaajia. Hanke sai 2500€ tuen. Oriveden kaupungin liikuntapalvelu sai 3000€ liikuntaneuvonnan toteutukseen ja ryhmätoimintaan. Rakennusliike J. Malm sai 1200€ työntekijöidensä liikunta-aktiivisuuden parantamiseen.

Vesilahden kunnan hankkeessa kohderyhmänä ovat kunnan työntekijät ja tavoitteena on saada heidän mukaan liikuntaryhmiin. Hanke sai 2500€ tuen. Ylöjärven kaupunki /työväenopistolle myönnettiin 3000€ elämäntapamuutosten tukemiseen ja ryhmätoimintaan.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2012 toisella hakukierroksella tukea sai 96 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 332 200 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 700 eurosta 29 000 euroon. Hakemuksia tuli 176 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2012).
KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2012.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.