Oppilaat kouluissa

Välitunneille vipinää -tunneille työrauha!

Välkkäri -koulutus (2 x 90min)

Välitunnit ovat liikkumista ja rentoutumista varten, silloin tunnilla jaksaa keskittyä. Mutta kuka aktivoisi lapsia ja nuoria toimimaan välitunneilla aktiivisesti? Opettajan kehotukset eivät aina pure ja aikuisetkin tarvitsevat tauon.

Välkkäriksi voidaan valita ja kouluttaa oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja ohjaamisesta, ja joilla on kykyä innostaa muita mukaan. Koulutuksen jälkeen oppilailla on valmiudet liikuntaleikkien ja -pelien käynnistämiseen välitunneilla. Opettaja toimii Välkkäreiden apuna ja kannustajana sekä huolehtii toiminnan jatkuvuudesta.

Välkkäreiksi sopivat alakoulujen 5.–6. luokkien sekä kaikki yläkoulun oppilaat.

Koulutuksessa nuori:
• oppii uusia pelejä ja leikkejä
• saa rohkeutta ideointiin
• saa apua liikunnan ja välituntitoiminnan suunnitteluun sekä harjoitusta ohjaamiseen

Koulutus kestää kaksi 90 minuutin jaksoa, joiden välissä tehdään välitehtävä. Koulutukseen sisältyy keskustelua, pari- ja ryhmätöitä, liikkumista ja ohjausharjoittelua. Koulutusajankohta sovitaan koulukohtaisesti. Nuori saa koulutuksesta mukaansa Välkkäri-aineiston.

Toiminnan ovat kehittäneet Liikunnan aluejärjestöt yhdessä Valo ry:n kanssa. Toteutuksesta vastaa Hämeen Liikunta ja Urheilu.

Hinta on 320 € +  matkakulut (sis. 10 materiaalia)
 

Yläkoulun oppilaille: Liikettä koulupäivään (3 h)

Koulutus on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulussa kuin urheiluseurassa.

Koulutus antaa tietoa ja eväitä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi pohditaan erilaisia tärkeitä huomioitavia asioita, joita ei välttämättä itse olisi edes ajatellut.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestäisivät itse yhdessä tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori) kanssa erilaisia koulun yhteisiä tapahtumia. Oppilaat pääsisivät alusta alkaen osallistumaan tapahtuman suunnitteluun, ideointiin sekä itse toteutukseen Tekemällä oppii -periaatteella.

Hinta on 320 € + matkakulut