Aamu- ja iltapäiväohjaajat

Iltapäivätoiminnan liikuntakoulutus on täynnä mahdollisuuksia!

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä hyvän pohjan luominen lapsen kasvulle. Liikkuminen ja ulkoilu ovat yksi iltapäivätoiminnan keskeisistä sisällöistä. Toiminnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Me aikuiset ratkaisemme lasten liikkeen määrän – ole liikunnan sallija ja esteiden poistaja!

Aamu- ja iltapäiväohjaajien koulutusten tavoitteena on antaa ohjaajille toimintamalleja iloisen liikkeen lisäämiseksi iltapäiväkerhon käytettävissä olevissa tiloissa.

Koulutuksista saat:

 • innostusta ja kannustusta liikuttaa lapsia
 • välineitä kohdata lapsi yksilönä
 • tietoa liikkumisen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille
 • yhteistä tekemistä ja kokemusten vaihtamista
 • oivalluksia liikkumisen mahdollisuuksista omassa iltapäiväkerhossa
 • hauskoja ja monipuolisia liikuntaleikkejä ja ideoita liikkumiseen omassa iltapäiväkerhossa

 

Koulutustarjonta:

 

Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (9h + vapaaehtoinen 2-3h)

Liikkuva lapsi voi hyvin, jaksaa paremmin, oppii ja innostuu. Päivittäinen liikkuminen on tärkeä osa lapsen kasvun tukemista. Aikuisen vastuulla on varmistaa, että liikkuminen nivoutuu luontevaksi osaksi lapsen päivää myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Liikkuva iltapäivä kehitysprosessissa ja ohjaajakoulutuksessa on tavoitteena auttaa kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreita, palvelun tuottajia ja ohjaajia lasten päivittäisen liikunnan lisäämisessä ja ryhmäkohtaisen liikkumissuunnitelman laatimisessa kuntakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden suunnassa.

Koulutus tarjoaa ohjaajille suunnitteluun työkalun, joka tekee liikunnasta luonnollisen osan laadukasta iltapäivätoimintaa. Koulutus tukee ja kannustaa ohjaajia suunnittelutyöhön lasten ja muiden ohjaajien kanssa.

Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta jaksosta:

Jakso 1: Lisää päivittäistä liikettä (3 h)
Jakso 2: Liikkumisen lisäämisen mahdollisuudet (3 h)
Jakso 3: Liikettä innostaen ja osallistaen (3 h)
Jakso 4: Vapaaehtoinen, kunta voi halutessaan sisällyttää prosessiin valinnaisen teema-koulutuksen tai ohjaajien hyvinvointia tukevia sisältöjä omien tarpeiden ja ohjaajien toiveiden mukaan (2- 3 h)
 

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (6h)

Kaikki lapset ja nuoret eivät eri syistä johtuen löydä itselleen mieleistä liikuntaharrastusta, mutta voimme kuitenkin tarjota heille mahdollisuuksia kohdata innostavia liikkumisen paikkoja. Uudistettu koulutus auttaa liikuntakerhon järjestäjiä uuden toiminnan käynnistämisessä tai jo toimivan liikuntakerhon kehittämisessä.

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on 6 tunnin mittainen kokonaisuus monipuoliseen liikuntakerhotoimintaan. Koulutuksessa käsitellään mm. liikuntakerhojen toimintamuotoja, suunnittelua, ohjaamista ja toteutusta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • liikuntakerhotoiminnan monimuotoisuus ja uuden kerhon käynnistäminen
 • monipuolisuus liikuntakerhossa
 • leikin ohjaaminen ja kehittely
 • lapsen liikunnan kehitys ja oppiminen
 • Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot
 • ohjaajan rooli liikuntakerhossa
 • monipuolisen liikunnan suunnittelu liikuntakerhoon