Kunnossa Kaiken Ikää

Liikunta luonnossa edistää myös henkistä hyvinvointia.
Kuva: Asko Ihamäki

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma on ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunna pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKI-ohjelma on alkanut vuonna 1995.

 

KKI-ohjelma kehittelee keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin ja lisätä heidän arkista liikkumistaan.

KKI-ohjelma tarjoaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka luovat ja järjestävät aloittelijoille sopivia liikuntapalveluja. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Vuosina 2014-2015 niitä ovat erityisesti:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
 • painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. KKI-ohjelman tukeman hankkeen yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi kunta.

 

Kuka voi hakea KKI-hanketukea?

 

KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö.

Hakuajat
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa kahdesti vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille.  Viimeiset hakupäivät ovat aina 31.3. ja 30.9.
Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

 

Avustuksen myöntämisen kriteerit
Taloudellista tukea myönnettäessä tärkeitä kriteereitä ovat:

 • Hanke aktivoi liikkumaan aikuisväestöä, joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

Tarkemmin hausta sekä lomakkeet KKI-ohjelman www-sivuilta.

 

Kysy apua KKI-hankeavustusten tekoon

Projektipäällikkö Harri Appelroth
p. 0207 482 603, harri.appelroth(at)hlu.fi

 Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut.

Vuodelle 2014 tukea myöntää
1) opetus- ja kulttuuriministeriö valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille,
2) ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja
3) KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Tutustu vuoden 2014 hakuohjeisiin OKM:n, ELY-keskusten ja KKI-ohjelman verkkosivuilta:


Lisätietoja KKI-hanketuesta:
Tanja Ontasu, hankevalmistelija, KKI-ohjelma, puh. 050 441 4025, etunimi.sukunimi@likes.fi

Tiedustelut hakujärjestelmän muutosprosessista:

 • Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasianneuvos, OKM, puh. 0295 3 30052, etunimi.sukunimi@minedu.fi
 • Pirjo Rimpiläinen, nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja, ELY, puh. 040 5060 115, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, KKI-ohjelma, puh. 0500 542 193, etunimi.sukunimi@likes.fi