Kunnossa Kaiken Ikää

Liikunta luonnossa edistää myös henkistä hyvinvointia.
Kuva: Asko Ihamäki

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma on ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunna pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKI-ohjelma on alkanut vuonna 1995.

 

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Vuosina 2014-2015 niitä ovat erityisesti:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
  • painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. KKI-ohjelman tukeman hankkeen yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi kunta.