Kunnossa Kaiken Ikää

Liikunta luonnossa edistää myös henkistä hyvinvointia.
Kuva: Asko Ihamäki

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma on ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunna pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKI-ohjelma on alkanut vuonna 1995.

 

 

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.